Jen's Quick Valley - High Hopes

Samtal som gör gott

När man skall gå in på ett arbete så kanske man känner att detta med motiverande samtal inte är något för en själv eller så kanske man känner att detta med att behöva tala med andra på ett glatt sätt inte gillas. Ja, det handlar om att man gör något bra, något som fungerar och något som alla andra inte får till, vilket innebär att man också kan göra något för alla andra och att man också får igenom den viljan som man har. Så varför inte bara testa på detta och göra något annorlunda, något man aldrig gjort tidigare för att vidga sina vyer lite mer och testa på.